รัฐสภาของประเทศโปรตุเกสผ่านกฎหมายแรงงานสั่งห้ามนายจ้างไม่ให้ติดต่อลูกจ้างหรือพนักงานหลังจากที่ชั่วโมงการทำงานจบลง โดยมีจุดประสงค์ต้องการให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมดุลทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัว นายจ้างที่ทำการฝ่าฝืนจะมีความผิดทางกฎหมายทันที ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางรัฐบาลโปรตุเกส

มีนโยบายผลักดันให้ประชาชนทำงานจากที่บ้านต่อไป เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงน่ากังวล โดยกฎหมายฉบับใหม่นี้ระบุไว้ว่านายจ้างที่ติดต่องานกับพนักงานของตนหลังจากเวลาเลิกงานจะได้รับบทลงโทษ และจะถูกบังคับตามกฏหมายให้ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้กับพนักงานคนนั้นเพื่อเป็นค่าตอบแทน สำหรับการทำงานที่บ้านและนอกเหนือเวลางาน อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะหลังจากนี้จะมีการออกกฏหมายเพิ่มเติมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่ต้องทำงานจากที่บ้าน ตัวอย่างเช่น จะมีการสั่งห้ามไม่ให้นายจ้างทำการจับตาหรือมอนิเตอร์พนักงานระหว่างที่พวกเขาทำงานจากที่บ้าน และจะมีกฎบังคับให้พนักงานต้องเข้าพบนายจ้างที่บริษัททุกๆ สองเดือนเพื่อไม่ให้ขาดการติดต่อมากเกินไป