Daily Archives

One Article

เกาหลีใต้เร่งแกะรอยโรคโควิด-19 ในสมาชิกโบสถ์-สั่งกักตัวทหาร

Posted by admin on
News

เกาหลีใต้รายงานวันนี้ว่า มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รายใหม่ 246 คน นับเป็นตัวเลขหลักร้อยติดต่อกัน 5 วัน ขณะที่ทางการเร่งแกะรอยโรคในกลุ่มสมาชิกโบสถ์และสั่งปิดฐานทัพเพื่อยับยั้งการระบาด