Daily Archives

3 Articles

ซีรี่ย์จีน กระบี่เย้ยยุทธจักร (The Smiling, Proud Wanderer)

Posted by admin on
News

ซีรี่ย์จีน กระบี่เย้ยยุทธจักร (The Smiling, Proud Wanderer) ดัดแปลงมาจากนวนิยายกำลังภายในเรื่อง “เซี่ยวอ้าวเจียงหู” (The Smiling, Proud Wanderer) ซึ่งเป็นหนึ่งในสุดยอดผลงานของ “กิมย้ง” ถูกนำมาเผยแพร่เป็นครั้งแรกบนหน้าหนังสือพิมพ์ “หมิงเป้า” (ของกิมย้งเอง) ในฮ่องกง ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2510 – 12 ตุลาคม 2512 แปลเป็นภาษาไทยโดย “น.นพรัตน์” เดิมใช้ชื่อเรื่อง “ผู้กล้าหาญคะนอง” ภายหลังเป็นที่รู้จักในชื่อ “เดชคัมภีร์เทวดา” (ตามชื่อภาพยนตร์ฮ่องกง) ก่อนเปลี่ยนชื่อนิยายเป็น “กระบี่เย้ยยุทธจักร” ในที่สุด

ป้อมพระเยซูยังคงเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ในมอมบาซา

Posted by noi on
Travel News

ในเมืองมอมบาซาซึ่งแยกจากแผ่นดินใหญ่โดยลำธารทูดอร์ ป้อมพระเยซูตั้งตระหง่านจากที่สูงหลายศตวรรษก่อน ชาวยุโรปและชาวอาหรับทำสงครามกันเหนือป้อมปราการและเมืองนี้ โดยที่ชาวสวาฮิลีติดอยู่ตรงกลาง การเดินทางเข้าเมืองจะไม่สมบูรณ์หากไม่ได้ไปเยือน สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1500 จากหินปะการัง ใช้เวลาสร้าง 2 ปี 9 เดือน และส่วนใหญ่ทำโดยชาวสวาฮิลี

AI ที่ใช้ภาพ IR ที่รวดเร็วระบุชนิดของเนื้องอกในมะเร็งปอด

Posted by noi on
Health News

ไม่จำเป็นต้องทำเครื่องหมายเนื้อเยื่อที่ตรวจสอบสำหรับสิ่งนี้ การวิเคราะห์ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้น นี่เป็นขั้นตอนสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าการถ่ายภาพด้วยอินฟราเรดอาจเป็นวิธีการที่มีแนวโน้มในการทดสอบวินิจฉัยและทำนายการรักษาในอนาคต ตัดสินใจการรักษาโดยการวิเคราะห์การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมเนื้องอกในปอดแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ